NHÀ PHỐ CHU VĂN AN – BÙI ĐINH TÚY BÌNH THẠNH
NHÀ PHỐ BÌNH LỢI – BÌNH THẠNH
NHÀ PHỐ BÌNH THẠNH – NGUYỄN XÍ