Mặt Tiền Quốc Lộ 13 – 26 Căn Văn Minh
Nhà Đặng Văn Bi Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức
Nhà Phố Hồ Văn Tư – Phường Trường Thọ Chợ Thủ Đức
nhà phố Đường 18, 19 Phạm Văn Đồng
Nhà Đường 18 Phạm Văn Đồng