THÀNH PHỐ PHÍA ĐÔNG
Nhà Đặng Văn Bi Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức
NHÀ PHỐ CHU VĂN AN – BÙI ĐINH TÚY BÌNH THẠNH
Nhà Phố Đường Hiệp Bình
Nhà Phố Hồ Văn Tư – Phường Trường Thọ Chợ Thủ Đức