nhà phố thủ đức Quốc lộ 13
Mặt Tiền Quốc Lộ 13 – 26 Căn Văn Minh
Thành Phố Phía Đông
THÀNH PHỐ PHÍA ĐÔNG
Nhà Đặng Văn Bi Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức